Lịch thi đấu Super League trong tuần

Lịch thi đấu VE League A trong tuần

Bảng Xếp hạng Super League

Xếp hạng Tên Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Bàn Thua Hiệu Số Điểm
1 Nguyễn Lê Thanh Tòng 0 0 1 2 3 -1 0
2 Nhất Huy 0 0 1 0 3 -3 0
3 Hoàng Thiện 1 0 0 3 1 2 3
4 Minh Khôi 2 0 1 7 5 2 6
Xếp hạng Tên Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Bàn Thua Hiệu Số Điểm
1 Sài Gòn 4Eve Royal 1 1 0 6 1 5 4
2 Hải Phòng Pegasus 0 1 0 0 3 -3 1
3 Sài Gòn ProGamer 0 0 1 1 3 -2 0